AKADEMIK


Fakulti Senibina dan Ekistik menawarkan beberapa program berkaitan senibina dan pengajian ekistik.


Prasiswazah

Sebanyak tiga (3) program telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT). Senarai program adalah seperti berikut: