Peraturan Akademik

Peraturan Akademik boleh dimuat turun di sini.

1. Peraturan Akademik Prasiswazah Sepenuh Masa