Fakulti Senibina dan Ekistik


Fakulti Senibina dan Ekistik (FAE) merupakan fakulti ketujuh di Universiti Malaysia Kelantan.
FAE mempunyai misi untuk melahirkan tenaga professional dengan ciri keusahawanan dalam menerajui warisan dan alam bina tropikal yang mapan.