PRASISWAZAH

Sebanyak tiga (3) program telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT). Senarai program adalah seperti berikut: