NOTIS PEMAKLUMAN KEPADA PELAJAR KANAN

 

PENDAFTARAN KURSUS WAJIB BAGI

SEMESTER FEBRUARI SESI 2020/2021

 

Tindakan oleh Pelajar:

  1. Semak senarai pendaftaran kursus yang telah dibuat semasa minggu pra pendaftaran di ecomm bermula pada 7 Mac 2021 sehingga 11 Mac 2021. (Sila pastikan semakan dibuat sebelum 11 Mac 2021)
  2. Tunggu pengesahan oleh Penasihat Akademik.
  3. Nota

-Penasihat Akademik akan membuat pengesahan mulai 7 Mac 2021 sehingga 11 Mac 2021.

-Pelajar boleh berjumpa dengan Penasihat Akademik masing-masing untuk memastikan senarai kursus telah disahkan.

-Penasihat Akademik boleh menggugurkan kursus setelah berbincang dengan pelajar.

-Senarai nama pelajar yang tidak disahkan oleh Penasihat Akademik, akan dicatit sebagai tidak disahkan di dalam Senarai Kehadiran Pelajar.

 4. Pelajar boleh membuat penambahan kursus pada minggu pertama dan kedua semester.

 5. Pelajar boleh membuat pengguguran kursus sehingga minggu keenam semester.

 6. Pelajar boleh mencetak slip pendaftaran kursus setelah Penasihat Akademik membuat pengesahan melalui system.  Satu Salinan perlu dihantar ke pejabat fakulti dan satu salinan untuk simpanan pelajar