FAKULTI SENIBINA DAN EKISTIK
Universiti Malaysia Kelantan

Dari Meja Dekan


 Prof.Madya Sr.Dr. Mohd Hanizun Bin Hanafi

Salam dan Selamat Datang ke Fakulti Senibina dan Ekistik,

Saya amat gembira untuk memperkenalkan anda kepada Fakulti Senibina dan Ekistik (FSE) di Universiti Malaysia Kelantan. Walaupun FSE baru ditubuhkan sekitar tahun 2016, fokus kami dalam bidang senibina dan ekistik adalah berbeza. Kami menekankan usaha untuk mencipta keseimbangan dan kelestarian persekitaran binaan melalui penerokaan aspek warisan dalam konteks perniagaan kontemporari. FSE mempunyai kira-kira 422 pelajar ijazah sarjana muda dan 15 pelajar ijazah sarjana. Dalam masa sama, kami mempunyai seramai 39 orang staf (akademik dan pentadbiran) yang komited. Kami menawarkan tiga program ijazah sarjana muda: Senibina, Senibina Dalaman, dan Senibina Landskap. Dalam masa sama, kami menyediakan program ijazah sarjana dan doktor dalam pelbagai bidang di peringkat ijazah lanjutan.

Kami komited untuk menyediakan pelajar-pelajar kami untuk keperluan industri pada masa depan. Sehingga kini, kami telah berjaya merangka kurikulum yang berkaitan bersama rakan industri dan agensi, terutamanya Lembaga Arkitek Malaysia dan Institut Arkitek Landskap Malaysia. Kurikulum yang berkaitan dengan ekistik juga dalam proses pembangunan bagi menepati keperluan mendesak pada masa hadapan.

Selain kecemerlangan akademik, kami menitikberatkan kebajikan keseluruhan pelajar kami. Kami menawarkan pelbagai aktiviti yang menarik untuk memperkayakan pengalaman akademik dan menyediakan anda secara fizikal dan mental bagi menhadapi cabaran pada masa akan datang yang lebih besar.

FSE mempunyai pelajar antarabangsa dari pelbagai negara, termasuk China, Pakistan, Indonesia, Yamen dan banyak lagi. Oleh itu, kami menggalakkan semua untuk merangkul perbezaan kami, meraikan persamaan kami, dan terlibat dalam pertukaran idea yang sivil, dengan itu menegakkan kebebasan akademik sebagai nilai penting dalam misi pendidikan kami. Marilah kita bersama-sama membina masa depan yang lebih kukuh, merangkumi tanggungjawab sosial dan alam sekitar.

Selamat datang ke Fakulti Senibina dan Ekistik - tempat kami berusaha untuk mencipta komuniti kehidupan dan perniagaan yang lebih mampan sambil menghormati ciri-ciri warisan yang berharga.

Salam mesra,

 

Prof. Madya Sr Dr. Mohd Hanizun Hanafi

DEKAN, Fakulti Senibina dan Ekistik

Terima kasih dan salam sejahtera